Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Franklin-nyomda

A modern művészet bálványai

Az ismert német műtörténész e kötetében a modern művészeti irányokat elemzi és lebilincselő érdekességgel mutatja ki, hogy az izmusok forradalma nem jelentheti a művészet megújulását, mert a művészettől idegen törvények, az anarchia, az irracionalizmus uralmát eredményezi, s a művészet elembertelenedéséhez vezet. A szerző nem marxista és e jelenségek okait nem tudja kielégítően magyarázni, annál jelentősebb azonban, hogy a nyugati világ absztrakt-imádata közepette az emberről emberhez szóló művészetet követel.

1 500 Ft

Okság és véletlenség a modern fizikában

A modern fizika, különösen a kvantumelmélet legutóbbi 25 éves eredményeiből számos fizikus azt a helytelen következtetést vonta le, hogy az atomos méretek területén a folyamatokat puszta véletlenek irányítják, s a magasabb szinten megjelenő okság csupán a véletlen ingadozások statisztikai átlaga. David Bohm, a princetoni egyetem volt tanára könyvében elemzi és bírálja a fenti következtetéseket azzal a céllal, hogy lehetővé tegye az olvasó számára az okság és véletlenség viszonyának mélyebb megértését.

0 Ft

A civilizáció bölcsője

A kiváló angol őstörténész e könyvében röviden és érdekfeszítően összefoglalja azt az utat, amelyet az ember emberré válásától az ókori civilizáció bukásáig megtett. Fő figyelmét a korai (neolit, réz-és bronzkori, valamint korai vaskori) civilizációs központok kialakulásának előzményeire, körülményeire, és sorsuk alakulására fordítja.

1 200 Ft