Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat

A nagyhatalmak tündöklése és bukása

Paul Kennedy - angol történész, a Yale Egyetem professzora - azóta világhírűvé vált nagyszabású összefoglaló műve az 1989. évi Frankfurti Könyvvásár egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó bestsellerének számított, amelyet - koncepciójának eredetisége miatt - kritikusai szívesen hasonlítanak a nagy előd, Arnold Toynbee munkáihoz.

0 Ft

A láthatatlan történet

Valamely szempontból egymáshoz rendelt események soráról azt mondjuk: történet. Van története az univerzumnak, a természetnek, az emberi társadalomnak, a kultúrának. Mindannak, ami a tér-idő kozmikus színpadán a keletkezés-elmúlás törvényének alá van vetve. Hamvas Béla történetei azonban aligha sorolhatók a történetírás színpadi eseményei közé. Ami őt foglalkoztatja, mindig és szükségképpen a színjátszás kulisszái mögé vezet, abba a világba, amelyről alig tudunk valamit, amely nélkül azonban a történelem sem lenne más, mint a megjelenés-elmerülés véletlenszerű eseményeinek hömpölygő áradata.

0 Ft

Veszprém megye helytörténeti lexikona II.

Ugyanezen szerzőktől jelent meg Veszprém megye helytörténeti lexikonjának első kötete, amely 1526-tól 1960-ig tartalmazza a történeti Veszprém megye népesség- és településtörténetét.
A jelen kötet a megyéhez hozzácsatolt balatonfüredi, sümegi és tapolcai járások élő és elpusztult településeinek történetét fogja át.

6 800 Ft

Démonok és varázslók Tibetben

Tibet a kolostorok, a dalai lámák, az égig érő, istenként tisztelt hegyóriások földje. Évszázadok óta legendák övezik: az európai ember szemében Tibet a megtestesült csoda, ahol a lámakolostorokban titokzatos szertartások folynak, s a szerzetesek olyan fizikai és lelki tulajdonságokkal rendelkeznek, mint sehol másutt a világon. Titokzatos szertartások folynak a temetőkben is, s a félmeztelen szerzetesek a tél jeges hidegében sem fagynak meg attól a lelki eredetű hőtől, amely átjárja őket.

1 800 Ft

A magyarországi németek kitelepítése 1945-1950

Vajon szükségszerű volt-e 1945 után a magyarországi németek jelentős részének kitelepítése, s ennek során helyes volt-e kollektív felelősségre vonás alkalmazása? Hitler bűneiért a németek, Horthy bűneiért a magyarok kollektíven felelősek? Ezekre az alapvető kérdésekre ad választ, és a németek kitelepítésének nemzetközi valamint hazai összefüggéseit ismerteti a szerző munkája.

2 500 Ft

Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás?

A névtelen jegyző alakja és művének hitelessége 250 éve foglalkoztatja a történészeket, sőt a nagyközönséget is izgatja a rejtély, hogy ki lehetett a magyar honfoglalás történetét megíró Anonymus. Győrffy György nem lép fel azzal az igénnyel, hogy minden kétséget kizáróan azonosítsa a szerzőt egy III.

1 800 Ft

Jávor Pál

Jávor Pált a magyar színjátszás egyik legnépszerűbb egyéniségeként tartjuk számon. Elegáns és lendületes játéka, férfias megjelenése nagy hatással volt a közönségre. Jávor Pál ritka értékű naplója hű dokumentum. Jávor Pált 1944. október 15-én - a nyilasok hatalomra jutásának napján - elhurcolták Sopronkőhidára, majd Pfarrkirchenbe. És neki - annak ellenére, hogy reális esélyei csekélyek a túlélésre -- van még annyi tartalék ereje, hogy megörökítse nyomasztó élményeit. Ezt az emlékfüzért tartja kezében az olvasó.

0 Ft

A "vasorrú bába" és mitikus rokonai

Solymossy Sándor kutatói érdeklődése akkor fordult az ősi magyar hitvilág felé, amikor a "magyar mythologiát" lépésről lépésre szertefoszlató forráskritika és a források rendkívül gyér volta miatt a tudományos közvéleményben az a nézet kezdett lábra kapni, hogy eleink hitvilágának megrajzolása lehetetlen feladat. A szerző arra lett figyelmes, hogy a magyar népmesékben, népdalokban, mondókákban, szokásokban számos, az ősi hitvilágra utaló, archaikus, önmagában érthetetlen "elem" található.

0 Ft

A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái (1703-1711)

A Habsburg-ellenes rendi-nemzeti függetlenségi háborúinkról történetírásunk eddig elsősorban mint politikai és katonai eseményekről szólt, s ez elmondható a Rákóczi-szabadságharcról is. Bánkúti Imre könyve az e háború lefolyását meghatározó gazdasági vonatkozásokat tárja fel, azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a szabadságharc vezetői a másfél évszázados török háborúban elpusztult, a gazdasági és társadalmi fejlődésben elmaradott Magyarországon tettek egy ütőképes hadsereg létrehozására és felszerelésére.

0 Ft

Utazás enmagam körül

Heltai Jenő 'Utazás enmagam körül' 1935-ben megjelent novelláskötete a vele történt vagy vele kapcsolatos élményeket örökíti meg. Elgondolkodik önmagán, környezetén és élményein amolyan heltais stílusában. Feltétlen szórakoztató, könnyedén elgondolkodtató, élvezetes olvasmány. Rövid történetei, amolyan ötperces nívós kikapcsolódást jelentenek.

3 500 Ft