Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Csont és bőr

ISBN: 
9789638818140
Alcím: 
Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza
Kiadás: 
1
Kiadás éve: 
2010
Kiadás helye: 
Budapest
Téma: 
Történelem
Nyelv: 
magyar-angol
Szerkesztő: 
Gömöri János
Szerkesztő: 
Kőrösi Andrea
Oldalszám: 
283
Nyomda: 
Line Design Kft.
Tartalomjegyzék: 
Előszó 7, Faragó Sándor: A vadászat, mint evolúciós katalizátor - a vad mint a létfenntartás alapja 9, Alice Choyke: Not the Plastic of the Past: The significance of worked osseous materials in archeology - Nem a múlt műanyaga: A megmunkált, kemény állati eredetű anyagok fontossága a régészetben 19, Csippán Péter: Az állati nyersanyagokat feldolgozó műhelyek azonosítási lehetőségei 31, Daróczi-Szabó Márta: A csont, a bőr és a mikroszkóp. Kopásnyom tanulmányok 39, Tóth Zsuzsanna: Régészeti kísérletek és a kopásnyomok elemzése két csontáron 49, Bácskay Erzsébet - Csongrádiné Balogh Éva: Állati csont és bőr feldolgozásának kopásnyomai őskori pattintott kőeszközökön 57, T. Dobosi Viola: Az állati eredetű nyersanyagok felhasználása az őskőkorban 69, Kustár Rozália - Tugya Beáta: "Csontkorcsolyák" a késő bronzkorban 79, Bárány Annamária-Hajnal Zsuzsanna: Agancsfeldolgozó műhely és csontfésűk Tiszagyenda-Lakhatom koraközépkori lelőhelyeiről 85, Molnár Erzsébet: A tiszagyendai avar csontsíp 93, Kőrösi Andrea: Szarmata és avarkori csonteszközök Felgyő-Kettőshalmon 99, Gál Erika - KOvács Eszter - Kováts István - Zimborán Gábor: Kora középkori csontüllők Magyarországról: egy újabb példa az állatcsontok hasznosítására 117, Kvassay Judit - Vörös István: Az Árpád-kori magyar falu kovácsműhelyének archeozoológiai bizonyítékai 127, Magyar Kálmán: A Dél-Balaton középkori temetőiben feltárt állati eredetű bőr- és csontmellékletek rövid értékelése 143, Nagy Györgyi: Az elefántcsont morfológiája, felhasználása és szimbolikája 155, Kocsis László: Mire használta a római hadsereg az állati eredetű nyersanyagot a Kr. u. évszázadokban? 165, Pásztókai-Szeőke Judit: Taurinae - egy papucs a Taurini földjéről? 175, Vörös István: Árpád-kori prémek és prémvadászok 183, B. Perjés Judit: 14. századi lábbeli leletek restaurálása és készítéstechnikai jellemzői 199, Gömöri János: Két középkori soproni tímárműhely régészeti maradványai 205, Ringer István - Gál-Mlakár Zsófia - Kissné Bendeffy Márta - Horváth Antónia - Kováts István - Bartosiewicz László: 17. századi bőrfeldolgozó műhely maradványa Sárospatakon 215, Petényi Sándor - Bartosiewicz László: Tímárkodással kapcsolatos adatok a Baj Öregkovács-hegyi koraújkori nemesi udvarház területén 229, Szulovszky János: Csont és bőr iparosai a dualizmus korában 243, Gál Éva: Tímármesterség, tímárházak Pécsett a 18-20. században 251, Fodor Péter: Adatok a csongrádi szűcs céh történetéhez 259, Szűcs Judit: A szűcsmesterség 20. századi változása egy alföldi kisvárosban, Csongrádon 263, Domonkos Ottó: Csont, bőr, melléktermékek 277
SKU: GJ01
3 200 Ft
Méretek: 29 cm × 20 cm × 2 cm