Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Gondolat Kiadó

Bulgária története

Bizánci elnyomás, török hódoltság, felszabadító harcok, világháború, német imperialista törekvések, majd a második világháború után a népi demokratikus forradalom győzelme: íme Bulgária ezeréves történetének fő fordulópontjai. Bizonyára sokan szerettek volna eddig is megismerkedni e rokonszenves nép igaz történelmével, de erre az olvasó kezében lévő könyv először ad alkalmat.

1 800 Ft

Tanulmányok a munkaértékelméletről

Meek angol marxista közgazdász a glasgow-i egyetemen politikai gazdaságtan előadója. Műve a munkaértékelmélet fejlődését foglalja össze. Vázolja az Adam Smith-t megelőző értékelméleteket, majd részletesen taglalja Smith és Ricardo tanítását, ismerteti és elemzi Marx idevonatkozó elméleti fejtegetéseit. Végül foglalkozik a marxista munkaértékelméletet bíráló polgári kritikákkal.

1 900 Ft

A mikrobák világa

A legkisebb élőlények, a mikrobák úgy ismertek, mint a modern természettudomány érdekes tárgyai. A mikrobiológia egész területét azonban sokszor még nem méltatják olyan mértékben, ahogy az kívánatos lenne. Ezen óhajtok segíteni ezzel a szélesebb olvasókörök számára hozzáférhető könyvvel, mely behatóan, de egyben sűrítve ábrázolja azt, mit jelent a mikrobiológia az élet és annak mindennapjai, az ipar és a technika, a gondolkodó és a kutató emberi szellem számára.

1 600 Ft

A modern művészet bálványai

Az ismert német műtörténész e kötetében a modern művészeti irányokat elemzi és lebilincselő érdekességgel mutatja ki, hogy az izmusok forradalma nem jelentheti a művészet megújulását, mert a művészettől idegen törvények, az anarchia, az irracionalizmus uralmát eredményezi, s a művészet elembertelenedéséhez vezet. A szerző nem marxista és e jelenségek okait nem tudja kielégítően magyarázni, annál jelentősebb azonban, hogy a nyugati világ absztrakt-imádata közepette az emberről emberhez szóló művészetet követel.

1 500 Ft

Okság és véletlenség a modern fizikában

A modern fizika, különösen a kvantumelmélet legutóbbi 25 éves eredményeiből számos fizikus azt a helytelen következtetést vonta le, hogy az atomos méretek területén a folyamatokat puszta véletlenek irányítják, s a magasabb szinten megjelenő okság csupán a véletlen ingadozások statisztikai átlaga. David Bohm, a princetoni egyetem volt tanára könyvében elemzi és bírálja a fenti következtetéseket azzal a céllal, hogy lehetővé tegye az olvasó számára az okság és véletlenség viszonyának mélyebb megértését.

0 Ft

A távcső világa

A távcső világa az egész Világegyetemet mutatja be az olvasónak. Foglalkozik az égitestek keletkezésével és fejlődésével, a mozgástörvények alkalmazásával, a Világegyetem szerkezetének kutatásával, az égitestek fizikai felépítésének vizsgálatával, majd az űrhajózással - mely nagy mértékben támaszkodik a csillagászati ismeretekre, s egyben a csillagászat legfontosabb segédtudománya. Végül - s ez a könyv legrészletesebb fejezete - az amatőr csillagászokat segíti a lencsék és távcsövek készítésének ismertetésével, a csillagászati megfigyelések módszereinek közlésével.

0 Ft