Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Gondolat

A cél: a Mount Everest

Az elmúlt évtizedekben Reinhold Messner, osztrák alpinista üstökösként tűnt fel: bravúrosnál bravúrosabb teljesítményeket ért el, mint hegymászó.
1970 tavaszán az első, 11 tagú osztrák Everest-expedíció résztvevőjeként - Peter Habelerrel külön csoportot alkotva - különleges módon érte el a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet: a világon először oxigénpalack nélkül, sőt ezen túlmenően is igen kevés technikai segédeszköz igénybevételével.

0 Ft

Földünk tükre a térkép

A térkép ma már része mindennapi életünknek. A napi sajtótól az iskolai oktatáson át a tudományos kutatásig nélkülözhetetlen eszköze a tájékoztatásnak.
Az ember már évezredek óta használja a térképet a Föld felszínére vonatkozó információs eszközként. Az idők folyamán változott a térkép formája és gazdagodott a tartalma. A közléseket karcolták agyagba, rajzolták pergamenre, nyomtatták papírra és napjainkban képernyőre vetítik. A térképek tartalma egyre sokrétűbb lett, közlik a mérhető tárgyak és jelenségek helyét, jellegét és értékét, rögzítik hely- és értékváltozásaikat.

0 Ft

A kerámia és a porcelán története

A kiadó népszerű "Ismerjük meg..." sorozatának negyedik kötete P. Brestyánszky Ilona műve. Az agyagművesség az emberiség egyik legősibb ipara, kezdetei a kőkorszakba nyúlnak vissza. S az agyagnak formát adó ember már a legrégibb időkben is díszítette edényeit, hogy ne csak hasznosak, hanem kellemesek is legyenek. A kötetben kibontakozik ennek a nagymultú művészeti ágnak a fejlődése. A mű első része a terrakotta, mázas cserép, majolika és kőedény történetét ismerteti a neolitikumtól kezdve, sorra végighalad az egyes történelmi korszakokon és kultúrkörökön, egészen a modern kerámiáig.

4 500 Ft

Magyarország népének élete 1730 táján

Bél Mátyás, a XVIII. századi Magyarország legnagyobb tudósa egy koncepciójában és méreteiben egyedülálló vállalkozással örökítette meg nevét: elkészítette Magyarország 48 vármegyéjének történeti-földrajzi leírását. E nagyszabású munkához számos kiegészítő dolgozatot írt a parasztság akkori életének, társadalmi-gazdasági viszonyainak bemutatására. Bél Mátyás művei, sajnos, zömmel kiadatlanok maradtak. Kiadónk most arra vállalkozott, hogy a történeti-földrajzi megyeleírások kiegészítéséül szánt kéziratos anyagból közread egy kötetrevalót.

4 200 Ft

Iacocca

Lee Iacocca, az amerikai autóipar nagymenője, a Ford egykori vezérigazgatója és a Chrysler jelenlegi elnöke ma Amerika első számú nemzeti hőse. Úgy emlegetik, mint "válságmenedzsert", "csodamenedzsert", népszerűsége a leghíresebb mozicsillagokét és tévékommentátorokét is felülmúlja.

1 500 Ft

Vikingek az Újvilágban

Ősi skandináv sagák és régi térképek alapján ismeretes, hogy nem Kolumbusz és kortársai voltak az első európaiak, akik Amerika földjére léptek, hanem vagy fél évezreddel megelőzték őket a vikingek. Ezek az északi hajósok - a mai skandinávok ősei - az 1000. év táján szálltak partra Amerikában, az irodalmi források szerint több csoportban, és egy időre le is telepedtek ott.

1 000 Ft

Froissart krónikája

Nyugtalan, vad harcokkal teli időkben, a XIV. század második felé élt Jean Froissart; akkor zajlott az angolok és franciák véres küzdelme, a százéves háború. Azért ragadott tolat, hogy megörökítse korának eseményeit, elsősorban háborúit, hogy örök emléket állítson a nyugat-európai lovagság harciasságának, bátorságának. Fáradhatatlanul gyűjtötte az információkat, sokat utazott Angliától a Pireneusi félszigetig és Itáliáig. Mindent leírt, amit oklevelekből, királyi udvaroncok suttogásaiból, rablóvezérek elbeszéléseiből, papok, öreg hadvezérek visszaemlékezéseiből megtudott.

1 800 Ft

Esszék

Négy, a pszichoanalízis történetében és kultúrtörténeti vonatkozásban érdekes művet tartalmaz kötetünk.
Kiadványunk a századfordulón kialakított, sokat vitatott pszichoanalízis-elmélet fejlődésének útját kíséri nyomon. Az értékes gondolatokban gazdag, invenciózus írások Freudot mint az irodalomban, művelődéstörténetben, a művészettörténetben, a történelemben is kimagaslóan képzett, humanista gondolkodót mutatják be.

0 Ft