Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Európa Könyvkiadó

A holtak enciklopédiája

A kitűnő szerb író külföldön is nagy sikert aratott elbeszélésfüzérének vezérmotívuma a halál, valamint a nép és a zsarnok viszonya. A zsarnok lehet maga az Isten, vagy a politikusok, illetve egy eszme vagy eszmeáramlat is, melynek segítségével másokon uralkodni lehet. A címadó elbeszélés valóságos szituációból indul ki, s ezt fejleszti azután borgesi labirintussá. A kötet egyik legszebb darabja A vörös Lenin-bélyegek. A sztálinista időkbe ágyazódik bele egy gyönyörű és iszonytató szerelmi történet. Le tudja-e győzni a szerelem a hatalmi önkényt és a halált?

1 500 Ft

Az országvesztő

Az országvesztő "Az elátkozott királyok" c. sorozat folytatása.
Cselekménye a százéves háború alatt játszódik, amikor a gyengekezű, szeszélyes és lobbanékony II. János (akit érdemtelenül "Jó" Jánosként is emlegetnek) kerül Franciaország trónjára. Szeszélyes birtokadományaival, bosszúvágy hajtotta vérengzéseivel az egész nemességet maga ellen hangolja, s közben azt sem veszi észre, hogy Edward angol király és Navarrai Károly ellene szövetkeznek.
A regény most jelenik meg először magyarul.

2 500 Ft

A háború után

A neves brit történész ezzel a könyvvel lebontotta azt a vasfüggönyt, amely sokáig kettéválasztotta Európát. Tony Judt 1989 decemberében Bécsben, vasúti átszállás közben értesült Ceaucescu bukásáról, és akkor döntötte el, hogy megírja, vagy inkább újraírja a kontinens két felének mint egésznek a történetét. A szerző szerint ekkor ért véget a "háború utáni" hosszú korszak, Európa mesterséges kettéválasztásának kora.

0 Ft

Dalok könyve (Si King)

Mint egy finom keleti tusrajz, olyanok SI KING, a sokszázéves kínai daloskönyv versei. Boldog asszonyok éneklik meg bennük uruk szépségét, elhagyott szerelmesek panaszolják sorsukat, névtelen katonák jajgatják el bánatukat, ismeretlen dalnokok foglalják versbe intelmeiket, krónikás hűséggel hagyják az utókorra egy-egy nevezetes hadjárat eseményeit.
A kínai költészetnek ez az első nagy írásos emléke, amelyből századokon át merítettek ihletet a kínai irodalom nagy klasszikusai.

1 200 Ft

A világ mint akarat és képzet

Schopenhauer filozófiai rendszere csillogó mozaiképítmény, amely - hogy csak a legfontosabbakat említsük - Platón, Arisztotelész, Descartes, Berkeley, Kant, Fichte és Schelling gondolati elemeiből úgy ötvöződik egésszé, hogy új minőséget teremt a szellem történetében. Bölcsességének nóvuma sajátos látásmódjában van.

0 Ft

Anabaszisz

Bizonyára lesznek olvasók, akikben a magyar Anabaszisz mélabús emlékeket ébreszt: visszagondolnak a középiskolai vagy egyetemi görögórák szövegelemzéseire, örömeire, s megelégedéssel állapítják meg: lám, megont törlesztettünk egy adósságot, hisz a "tízezrek hadjáratának története" 1887 óta most jelenik meg először magyar fordításban.

800 Ft

Erdők s vizek közt

Egy tizenkilenc éves angol fiú 1934-ben, útban Londonból Konstantinápoly felé, fél év alatt keresztülvág az országon, majd évtizedek múlva, már mint az angol útleírás élő klasszikusa, nekiül és emlékezete, naplója és egy önellenőrző látogatás alapján megírja fiatalkori utazását.
Az angol útirajz legjobb hagyománya az előítélet nélküli szemlélődés, a mindenre nyitott kíváncsiság, tényszerűség és a személyes hang ötvöződése.

2 500 Ft