Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Corvina

Uráli népek

A mai finnugor és szamojéd népek germán, szláv, román és török népek közé ékelődve, szétszórtan élnek Európa közepén és keleti tájain, illetve Északnyugat-Szibériában. Az összefoglalóan urálinak nevezett nyelvcsaládnak szám szerint és kulturális teljesítményei alapján is legismertebb tagja a magyaron kívül a finn és az észt.

5 500 Ft

Erato

Híressé, sőt hírhedten népszerűvé tette Zichy Mihály nevét erotikus rajzainak sorozata, amely azonban mindeddig a művész monográfiáiból kimaradt. Az ébredő és odaadó szerelem, a minden akadályt elsöprő érzéki vágy pillanatképei ezek a tollrajzok.

6 000 Ft

A török világ emlékei Magyarországon

A török hódítás 150 éve kitörölhetetlen nyomokat hagyott a magyar történelemben és a köztudatban. Egy-egy épületen - az egri minareten és a Pécs főterén álló dzsámin - kívül a török emlékek zöme szinte ismeretlen a nagyközönség előtt. Pedig egykorú források és ma is álló épületek egész sora tanúskodik arról, hogy a törökök saját szokásaiknak és céljaiknak megfelelően tovább alakították, építették a magyar városokat és falvakat.

1 300 Ft

Vallomások a holtak házából

Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf., később Államvédelmi Központ vezetőjének Karády Katalin színésznővel folytatott szerelmi kapcsolata nem ismeretlen az olvasók számára. Szakmai körökben a a volt tábornok neve elsősorban a háború után, fogságban készített feljegyzései révén lett ismerős. Az Ujszászy-feljegyzésekként emlegetett irategyüttest éppúgy legenda övezi, mint magát az alkotót, kinek életében, pályafutásában számos a megválaszolatlan kérdés.

0 Ft

A kocsi története

A kocsi az emberiség civilizációjának nemcsak jelképes,hanem a szó elsődleges értelmében is "hordozója" volt sok évszázadon, földrajzi távolságokon keresztül. Ezt a nagy utat, az előrehaladás legérdekesebb, sokszor mulatságos vagy szomorú állomásait, útjelző köveknek számító újításait villantja fel ez a könyv.

0 Ft

A Budai Várnegyed

A szerző a magyar műemlékvédelem jeles képviselője: a budai vár legjobb ismerőinek egyike.

1 400 Ft

Pedagógiai vázlatkönyv

"A feladat leírása gyakran úgy hangzott, mint valami matematikai vagy fizikai képlet, de ha alaposan szemügyre vettük, kiderült, hogy színtiszta költészet." Így emlékszik vissza Klee tanítási módszerére egykori növendéke, Helene Schmidt-Nonne e könyv utószavában.

0 Ft