Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

Akadémiai Kiadó

A nagyhatalmak tündöklése és bukása

Paul Kennedy - angol történész, a Yale Egyetem professzora - azóta világhírűvé vált nagyszabású összefoglaló műve az 1989. évi Frankfurti Könyvvásár egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó bestsellerének számított, amelyet - koncepciójának eredetisége miatt - kritikusai szívesen hasonlítanak a nagy előd, Arnold Toynbee munkáihoz.

0 Ft

Fungorum in Pannoniis observatorum Brevis Historia et Codex Clusii

Carolus Clusius, eredeti nevén Charles de l'Escluse, németalföldi botanikus (1526-1609), a flórakutatás egyik úttörője és a gombatan, a mikrobiológia megteremtője volt. Botanikai gyűjtőútjai során bejárta Európa különböző vidékeit, így a Magyarországhoz, Ausztriához stb. tartozó Nyugat-Pannóniát is. Utazásai során számos, addig ismeretlen növényt fedezett fel. 1583-ban kiadott könyvében (Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatorum historia) elsőként írta le a Nyugat-Dunántúl és a környező vidékek flóráját.

12 000 Ft

Magyar adóztatás a török hódoltságban

"A török országunk egyes részeit ugyan elfoglalta, de inkább csak a háta mögött hagyta, mint meghódította, hiszen saját hivatalait, saját törvényeit behozni nem bírta, kénytelen eltűrni, hogy azok a maguk szervezetében maradjanak, és hogy a maguk alkotmányával éljenek" - ekként summázta az egyik éles szemű magyar főúr 1555-ben az akkor már másfél évtizedes magyarországi török uralom tapasztalatait. A töröknek valóban sem akkor, sem később nem sikerült olyan egyeduralomra szert tenniük az ország megszállt részén, a hódoltságban, mint más általuk elfoglalt tartományokban.

0 Ft

A láthatatlan történet

Valamely szempontból egymáshoz rendelt események soráról azt mondjuk: történet. Van története az univerzumnak, a természetnek, az emberi társadalomnak, a kultúrának. Mindannak, ami a tér-idő kozmikus színpadán a keletkezés-elmúlás törvényének alá van vetve. Hamvas Béla történetei azonban aligha sorolhatók a történetírás színpadi eseményei közé. Ami őt foglalkoztatja, mindig és szükségképpen a színjátszás kulisszái mögé vezet, abba a világba, amelyről alig tudunk valamit, amely nélkül azonban a történelem sem lenne más, mint a megjelenés-elmerülés véletlenszerű eseményeinek hömpölygő áradata.

0 Ft

Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején

A szerző helyi és országos levéltári forrásokat, egykori naplókat, publicisztikai anyagokat és korábbi feldolgozásokat felhasználva tárgyalja Győr késő feudalizmus alatti történetét.
A monográfia három fejezetre oszlik. Az első Győr gazdasági és társadalmi fejlődését vizsgálja a XIX. század első felében, a második a város igazgatásáról, gazdálkodásáról, kulturális és politikai életéről szól, a harmadik Győr és vidékének 1848-49-es társadalmi-politikai harcait ismerteti.

2 500 Ft

A belső gyógyító erő

Néhány éve létezik egy új tudományág, amelyet pszicho-neuro-immunológiának neveznek. Mit jelent ez a bonyolult elnevezés? Hans Grünn Kaliforniában élő német orvos pszicho-neuro-immunológiai kutatásai szerint az emberi psziché fontos tényezője az immunrendszer működésének, amelyről pedig tudjuk, hogy hatékonysága döntő az egészség vagy betegség szempontjából, vagyis életvitelünk, gondolataink, érzéseink, szemléletünk képes immunsejtjeink működését és ezáltal ellenállóképességünket, azaz egészségi állapotunkat befolyásolni.

0 Ft