Kosár

A kosár üres.

0 példány 0 Ft

Belépés

latin-magyar

Chronica Hungarorum 1473

A magyar könyvnyomtatás ötszázadik évfordulójának tiszteletére hasonmás kiadásban jelenik meg Hess András Budai Krónikája, a Chronica Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv. Az érdekes történeti művet Horváth János fordította magyarra az első magyar nyomtatványt, jelentőségét és kalandos életútját pedig Soltész Zoltánné tanulmánya ismerteti.

0 Ft

Quintus Horatius Flaccus összes versei

Horatius költeményeinek e kétnyelvű kiadását huszadik századi magyar költők és versfordítók formahű átültetésében kapja az olvasó. Részint mint a sok évszázados Horatius-kultusz legújabb művét, részint mint éppen annak első olyan eredményét, amely alkalmas arra, hogy a római irodalom aranykorának e legjelentősebb és hervadhatatlan varázsú lírikusa teljes életművét valóban hitelesen mutassa be és tegye a magyar olvasó szellemi birtokába.
A könyv, Borzsák István és Devecseri Gábor avatott szerkesztésében, hetven költő-műfordítónak - Horatius megszólaltatásában egységes - munkája.

7 000 Ft

A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola

A Szalkai-kódex a magyar művelődés történetének jelentős dokumentuma: kézzel írott laton nyelvű iskoláskönyv, amelyet 1489-90-ben, diákkorában írt le Szalkai László - a későbbi főkancellár és érsek - a sárospataki városi-plébániai iskolában. A kódex tartalma - a zenei anyag kivételével - eddig ismeretlen volt a hazai tudományosság előtt. Szövegének teljes bemutatására e kötetben kerül sor első ízben. A szerző részletesen elemzi a kódexben lejegyzett hat tananyagot, és ismerteti oktatásuk sajátos módszereit.

0 Ft